Thought Of The Day


अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः । 

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महताम् धनम् ॥ 

અધમ લોકો ધનને જ સર્વસ્વ ગણે છે ,મધ્યમ કક્ષાના લોકો ધન અને માન બંને ઇચ્છે છે અને ઉત્તમ કક્ષાના લોકો સ્વમાનને જ મહત્વ આપે છે.ખાનદાન વ્યક્તિઓ માટે સ્વમાનને જ ધન ગણે છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s