Eshana

એષણા

आशा नाम मनुष्याणां कश्चित् आश्चर्य श्रुंखला |
यया  बध्धो सः धावति  मुक्तो  तिष्ठति पंगुवत ||
આશા નામની એવી આશ્ચર્યજનક સાંકળ છે કે જેના વડે બંધાયેલો ખૂબ દોડે છે અને જેનાથી મુક્ત થયેલો પાંગળાની જેમ ઉભો રહી જાય છે.
એષણા -ઈચ્છાઓ ત્રણ પ્રકારની છે 1 વિત્તેષણા 2 પુત્રેષણા અને 3 લોકેષણા
આ એષણાઓથી મુક્ત થવું કઠીન છે.જીવનના શરૂઆત ના તબક્કામાં વિત્ત -પૈસાની તીવ્ર ઈચ્છા ઉદ્ભવે છે પછી પોતાનાં જેવા જ પુત્રની ઈચ્છા પ્રબળ બને છે કદાચ એમાંથી બચી જવાય તો કીર્તિ -લોકેષણાથી બચી શકાતું નથી.આ એષણાથી તો જ બચી શકાય જો ઈશ્વરની કૃપા થાય.એકવાર માન પ્રાપ્ત થાય પછી વારંવાર તેની ઈચ્છા થયા કરે છે.
કામના કરવી જ હોય તો આવી કરવી જોઈએ ….
न त्वं कामये स्वर्गं न राज्यं न पुनर्भवं कामये दुःख तप्तानाम् प्राणिनामार्तिनाशनम् |
હું સ્વર્ગ,રાજ્ય કે બીજા જન્મની કામના નહિ પણ દુઃખથી તપેલા પ્રાણીઓનું દુઃખ નાશ કરી શકું.
ઈશ્વર પાસે એ જ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આ ભાવ સતત કરે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s