Happy New Year

Happy New Year
Happy New Year

सर्वेऽत्र सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया |
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्दुखमाप्नुयात ||
અહી બધા સુખી થાઓ, બધાને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાઓ,બધા એકબીજાનું કલ્યાણકારી જુએ અને કોઈને દુઃખ પ્રાપ્ત ન થાઓ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s