Thought of The Day

यौवन धन सम्पति प्रभुत्वम् अविवेकिता |

एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम ||

યુવાની,ધન સંપતિ, સત્તા અને અવિવેક આમાંથી એકાદ હોય તો પણ અનર્થ સર્જી શકે છે, તો  જ્યાં આ ચારેય હોય ત્યાં તો પૂછવું જ શું ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s