Thought of The Day

मातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् |

आत्मवत् सर्वभूतेषु य:पश्यति स:पश्यति ||

જે પરસ્ત્રીઓને માતા સમાન અને બીજાના ધનને પથ્થર સમાન જુએ છે, તેમ જ બધા પ્રાણીઓ માં પોતાના આત્મા ( જાત )ને જુએ છે તે જ સાચું જુએ છે.

आत्मन:प्रतिकूलानि परेशाम् न समाचरेत् |

પોતાને (આત્મા) પ્રતિકૂળ હોય અર્થાત્ ગમે નહિ તે બીજા સાથે ન આચરવું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s