Upnisad vani

હે નચિકેતા !
જીવાત્મા રથનો સ્વામી છે તેમ તું જાણ.શરીર રથ છે તેમ તું જાણ અને મનને લગામ સમજ.જ્ઞાની પુરુષો ઇન્દ્રિયોને ઘોડા કહે છે; વિષયો ને ઘોડાને વિચરવાનો માર્ગ કહે છે અને શરીર ,મન અને ઇન્દ્રિયોની સાથે રહેનાર જીવાત્મા ને ભોક્તા કહે છે. જે સાધક પાસે બુદ્ધિ રૂપી સારથી હોય તે,આ સંસાર રૂપી માર્ગ ને પર કરી પરમ પદ ને પામે છે.
-કઠોપનિષદ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s