Thought of The Day

भोगान न  भुक्ता वयमेव भुक्ता |
तपो न तप्तं वयमेव  तप्ता: |
कालो न यातो वयमेव याता: |
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ||
ભોગો આપણે નથી ભોગવતા ભોગ જ આપણને ભોગવી જાય છે, આપણે તપ નથી તપતા આપણને તપ તપાવે છે, સમય પસાર નથી થતો આપણે જ પસાર થઇ જઈએ છીએ, તૃષ્ણા જીર્ણ નથી થતી આપણે જ
જીર્ણ થઇ જઈએ છીએ.

Advertisements

One thought on “Thought of The Day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s