આજ નો સુવિચાર

शनै:पन्था:शनै:कंथा: शनै: पर्वतलंघनम |
शनै:विद्या शनै:द्रविणं पंचैतानि शनै:शनै:||

ધીમે ધીમે રસ્તો કપાય, ધીમે ધીમે ગોદડી સીવાય,
ધીમે ધીમે પર્વત ઓળંગાય,ધીમે ધીમે વિદ્યા અને દ્રવ્ય મેળવાય.

આ પાંચ  ધીમે ધીમે થાય.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s