આજનો સુવિચાર

अति परिचयात अवज्ञा सतत गमनातनादारो भवति |
मलयपर्वते भिल्लपुरन्ध्री चन्दन काष्ठ्मिन्धनी कुर्वन्ति ||
અતિ પરિચય (ઓળખાણ )થી અવજ્ઞા (તિરસ્કાર )જન્મે છે .સતત જવાથી અનાદર થાય છે.મલય પર્વત પર રહેતી સ્ત્રીઓ  ચંદનના લાકડાને ઇન્ધણ બનાવે છે.

Advertisements

2 thoughts on “આજનો સુવિચાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s