આજનો સુવિચાર

यस्यास्ति वितं स: नर: कुलीन स:श्रुतवानस:एव  गुणज्ञ:|
स: एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमश्र्यान्ते ||
જે વ્યક્તિ પાસે ધન છે તે માણસ કુલીન (ખાનદાન ) શ્રુતવાન (સાંભળવા )યોગ્ય અને ગુણો નો જાણકાર છે તે જ વક્તા અને જોવા જેવો ગણવામાં આવે છે.ખરેખર બધા ગુણો સોનામાં (સંપતિ )રહેલા છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s