નમસ્કાર ! આ બ્લોગ માં શિક્ષક મિત્રો ને પોતાના વિચારો ને રજૂ કરવા આમંત્રણ છે.

આ બ્લોગ નો હેતુ શક્ય તેટલા નવા સમાચારો આપના મિત્રો ત્વરીત મેળવી શકે એવો છે. આપણને સ્પર્શતા ભરતીના, પગારના, ફરજો અંગે ના નૂતન વિચારો ને જાની શકાય અને આપણને રોજ બરોજ માં ઉપયોગી થાય તેવી બાબતો આ બ્લોગ માં આપને બધા મુકીએ તો આજના સમય માં ઈન્ટરનેટ દ્વારા વિશ્વ સાંકડું થઇ રહ્યું છે ત્યારે આપનો આ બ્લોગ એક બીજાને મદદરૂપ થશે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s